קרנות פנסיה

חיסכון פנסיוני המבטיח הכנסה חודשית לכל החיים

קרנות פנסיה מיועדות הן לעובדים שכירים והן לעצמאים. קרנות פנסיה מאפשרות למבוטח לחסוך חלק מן המשכורת במהלך שנות עבודתו. מחיסכון זה תחושב ההכנסה החודשית השוטפת בתקופת הפרישה. בנוסף, קרנות פנסיה מעניקות פנסיית נכות חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיה לשאירים במקרה של מוות בטרם עת.

תכנון כלכלי לתקופת הפרישה הוא חשוב מעין כמוהו. ההכנסה החודשית אותה יקבל המבוטח בתקופת הפרישה, היא בדרך כלל מקור ההכנסה העיקרי בתקופה זו. לכן, תכנון נכון ובחירת קרן פנסיה המתאימה לצרכי המבוטח יאפשרו פרישה בביטחון ובראש שקט, תוך דאגה לעתיד כלכלי של המבוטח ושל בני משפחתו.

קרנות פנסיה נותנות מענה לצרכיו האישיים של כל מבוטח בהתאם למצבו הכלכלי והאישי

העמוד בבנייה