קרנות השתלמות

פתרונות השקעה לטווח קצר-בינוני לשכירים ולעצמאים

חשוב לבחור בקרנות השתלמות המוצעות על ידי חברות גדולות ומוכרות עם גב פיננסי איתן ויציב, עם תוצאות מוכחות ועקביות במשך שנים.

בעקבות המהפכה בתחום קופות הגמל, מקבלות קרנות ההשתלמות מעמד מיוחד, אפיק קרנות השתלמות הינו למעשה אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח קצר-בינוני, לכל מטרה, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס.

העמוד בבנייה