קופות גמל

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך, המוכר כהוצאה מוכרת לעצמאים ולשכירים.

לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.

כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי ובהתאם למסלול הנבחר על ידי העמית. ניתן לבחור במגוון של מסלולי השקעה ובמשך תקופת החיסכון ניתן לעבור ממסלול למסלול.

העמוד בבנייה