קופות גמל להשקעה

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

קופת גמל להשקעה היא קופה שניתן למשוך ממנה כספים בכל גיל ולא דווקא בגיל פרישה. כלומר, היא בעצם תוכנית חיסכון נזילה.

עד כה, קופות הגמל היו מוגדרות כחסכונות לגיל פרישה, ומשיכה מהן הייתה מחויבת בקנס גדול. מקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך באופן שוטף, ומי שמעוניין להתמיד ולחסוך  בקופת הגמל להשקעה  עד לגיל פרישה, ייהנה משתי הטבות מס:

פטור ממס רווח הון (מס על הרווחים של הקופה = רווחי ההשקעות)
ופטור ממס על הקצבה (קצבת פנסיה פטורה ממס).

מדובר במוצר השקעה לטווח קצר עד ארוך, שיכול להיות נזיל בכל רגע ומבטא הטבות גדולות שהופכות אותו למוצר עדיף לרבות נזילות, גמישות ומעבר בין מסלולים (שלא נחשב כמכירה לצרכי מס), הטבות מס נוספות ועוד.

העמוד בבנייה