פלתורס מוניציפלית סוכנות לביטוח כללי בע"מ

2

פלתורס מוניציפלית סוכנות לביטוח כללי בע"מ

פלתורס מוניציפלית סוכנות לביטוח כללי בע"מ הינה סוכנות הביטוח הראשונה והיחידה בישראל אשר ייעודה הבלעדי הוא ביטוח רשויות מקומיות. התמחותה הייחודית של פלתורס מוניצפלית בניהול נכון של הסיכונים והתביעות, מביאה לחיסכון משמעותי בעלויות הביטוח של הרשות לאורך זמן. לסוכנות ידע וניסיון עשיר בביטוח עיריות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות תאגידי מים וחברות עירוניות.

בפלתורס מוניציפלית ישנה מחלקת תביעות, הכוללת עורכי דין אשר מטפלים עבור העיריות והרשויות בתביעות של התושבים והציבור הרחב שנפגע בתחומי הרשות, לרבות תביעות מתחת לגובה ההשתתפות העצמית שבפוליסת הביטוח.

בנוסף, מעניקה פלתורס מוניציפלית שירות לסוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

סוכנות פלתורס מוניציפלית לביטוח כללי בע״מ מתמחה בכל סוגי הביטוחים לרשויות המקומיות:

העמוד בבנייה