סילוק תביעות

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

סילוק תביעות מתחת להשתתפות העצמית – ניהול תביעות עד השתתפות עצמית בפוליסות החבויות.
שירות ייחודי המתנהל במתכונת מחלקת תביעות של הלקוח לניהול תביעות צד שלישי המוגשות כנגדו.
השירות מקנה יתרונות רבים ללקוח:

השירות ניתן ע״י צוות יעודי של עורכי דין מנוסים ומומחים בטיפול בתביעות נזיקין, הפועלים להגשמה מלאה של האינטרס הרחב של הלקוח בכל ההבטים.
בין לקוחותינו בהסדר ניהול התביעות – רשויות מקומיות, קניונים, בתי מלון , רשת מכוני כושר , חברות מרובות סניפים על ידי ניהול סיכונים נכון.

העמוד בבנייה