סילוק תביעות

הגנה לרגעים הכי

סילוק תביעות מתחת להשתתפות העצמית – ניהול תביעות עד השתתפות עצמית בפוליסות החבויות.
שירות ייחודי המתנהל במתכונת מחלקת תביעות של הלקוח לניהול תביעות צד שלישי המוגשות כנגדו.
השירות מקנה יתרונות רבים ללקוח:

  • הפחתה ממשית ומוכחת בעלות תביעה ממוצעת.
  • ירידה דרמטית בכמות תביעות מדווחות למבטחת.
  • שקיפות ומסד נתונים מלא ומפורט של התביעות ,המהווה כלי אפקטיבי לניהול סיכונים.
  • טיפול מכלולי בתביעה משלב ההודעה ועד סילוק התביעה לרבות ניהולה בבית המשפט במידת One Stop Shop הצורך והכל במתכונת.
  • ההסדר באישור וגיבוי חברות הביטוח.

השירות ניתן ע״י צוות יעודי של עורכי דין מנוסים ומומחים בטיפול בתביעות נזיקין, הפועלים להגשמה מלאה של האינטרס הרחב של הלקוח בכל ההבטים.
בין לקוחותינו בהסדר ניהול התביעות – רשויות מקומיות, קניונים, בתי מלון , רשת מכוני כושר , חברות מרובות סניפים על ידי ניהול סיכונים נכון.