סיכוני אש וסיכונים אחרים

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

סיכוני אש וסיכונים אחרים.
הפוליסה לביטוח "אש מורחב" הינה פוליסה בסיסית לביטוח רכוש. הפוליסה מכסה נזקים פיזיים שיגרמו לרכוש המבוטח כתוצאה מסיכונים נקובים לרבות; אש, עשן, התפוצצות, פגעי טבע , רעידת אדמה, אימפקט, זדון פריצה.
הבסיס לחישוב סכומי הביטוח בסוג זה של ביטוח הוא שווי הנכסים בערכים כחדשים (למעט מלאי וסחורות המחושב לפי עלות קנייה/הוצאה ,ללא מרכיב הרווח).
הפוליסה מאפשרת לבטח רכוש בכל מקום במדינת ישראל. יחד עם זה, עסקים המחזיקים נכסים בחו"ל אנו יכולים להציע פתרונות ביטוחים על ידי מבטחים זרים או ישראלים, הפועלים בשיתוף פעולה אתנו.

העמוד בבנייה