סחורה בהעברה

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ניוד של סחורות אל בית העסק וממנו ,בין ע"י רכבי העסק ובין ע"י מובילים עצמאיים מהווה הכרח עסקי שצריך לקבל מענה ביטוחי מתאים ורחב .
המסגרת המתאימה לסוג זה של ביטוח היא ביטוח סחורה בהעברה.
מדובר בביטוח רחב מאוד ,על בסיס כל הסיכונים המכסה בין היתר סיכוני התנגשות, התהפכות, פריקה וטעינה, עצירת פתע, שוד, פריצה , בעת הובלתם הישירה ממקום למקום בשטח מדינת ישראל.
מודגש כי נזקים במהלך חניית לילה לא מכוסים במסגרת הביטוח והם וצריכים לקבל מענה ביטוחי מיוחד שסוכנות הביטוח שלנו יודעת לתת.

העמוד בבנייה