סחורה בהעברה

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ניוד של סחורות אל בית העסק וממנו ,בין ע"י רכבי העסק ובין ע"י מובילים עצמאיים מהווה הכרח עסקי שצריך לקבל מענה ביטוחי מתאים ורחב .
המסגרת המתאימה לסוג זה של ביטוח היא ביטוח סחורה בהעברה.
מדובר בביטוח רחב מאוד ,על בסיס כל הסיכונים המכסה בין היתר סיכוני התנגשות, התהפכות, פריקה וטעינה, עצירת פתע, שוד, פריצה , בעת הובלתם הישירה ממקום למקום בשטח מדינת ישראל.
מודגש כי נזקים במהלך חניית לילה לא מכוסים במסגרת הביטוח והם וצריכים לקבל מענה ביטוחי מיוחד שסוכנות הביטוח שלנו יודעת לתת.