ניהול סיכונים

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ניהול סיכונים נועד לטפל בחשיפות קיימות ופוטנציאליות של עסקים לנזקים מסוגים שונים, ולאפשר קבלת החלטות מושכלות בסביבה מלאת סיכונים. חלק מהסיכונים להן חשוף עסק ניתן לגבות ברכישת ביטוח הולם, אחרים ניתן למזער באמצעים משפטיים/חוזיים.

שירותי ניהול הסיכונים הניתנים ללקוחות פלתורס ביטוח כוללים:

  • תחקיר מקיף שמטרתו ללמוד ולהכיר את הסיכונים אליהם חשופה החברה
  • סיוע בהגדרת מדיניות ניהול סיכונים, לרבות בהתקשרויות חוזיות, עבודה מול יועצים משפטיים וגורמים מקצועיים בחברה.
  • סיוע להנהלת החברה בגיבוש והגדרת מדיניות ביטוח.
  • הכנת מערך ביטוחי המתאים לפעילות החברה והסיכונים אליהם היא חשופה, לרבות תפירת מפרטים ייחודיים הכוללים את כל ההרחבות הרלוונטיות שניתן לרכוש בשוק הביטוח.
  • סיוע בהכנת מצגות למבטחים פוטנציאליים בנוגע לפעילות החברה ומדיניות ניהול הסיכונים שלה.
  • קבלת הצעות משוקי הביטוח בארץ ובעולם כולל ניהול מו”מ מול המציעים, ניתוח ההצעות ומתן המלצה מקצועית לגבי תכנית הביטוח הטובה ביותר, בהיבטי כיסוי ופרמיה.
  • בחינת מערך ביטוח גלובלי הכולל תיאום תכניות ביטוח רב לאומיות ומקומיות ברחבי תבל, בחינה תקופתית של צורכי הביטוח וניהול הסיכונים של החברה, והתאמת מערך הביטוח וההתקשרויות החוזיות על פי הנדרש.
  • ליווי החברה בטיפול בנזקים ותביעות ביטוח תוך מתן ייעוץ לגבי הדרך היעילה ביותר לניהול התביעה.
  • עריכת ימי עיון בנושא ניהול סיכונים וביטוח, להגברת המודעות בקרב סקטורים שונים בחברה לנושא ניהול הסיכונים, עריכת ביטוח הולם, וטיפול בתביעות.

העמוד בבנייה