קשת חסכון אישי

חסכון אישי בתהליך משודרג

למה כדאי לחסוך בפוליסת חיסכון מגדל קשת לפרט?

הצטרפות אונליין

* הפקדות חד פעמיות מ- 90 יום לאחר תחילת הפוליסה, כפופות לאישור החברה.
לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.