קשת חסכון אישי

חסכון אישי בתהליך משודרג

למה כדאי לחסוך בפוליסת חיסכון מגדל קשת לפרט?

הצטרפות אונליין

* הפקדות חד פעמיות מ- 90 יום לאחר תחילת הפוליסה, כפופות לאישור החברה.
לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

העמוד בבנייה