הנהלה

איציק פרי

מנכ"ל

אבני מירב

מנהלת מחלקת ביטוח אלמנטרי

יריב דודו

מנהל ביטוח עסקים גדולים

חביב ברק שני

מנהלת תפעול

פרלמוטר רותי

מנהלת מחלקת ביטוח חיים