הנהלה

איציק פרי

מנכ"ל
  • ItzikP@berman-pel.co.il

אבני מירב

מנהלת מחלקת ביטוח אלמנטרי
  • meirava@berman-pel.co.il

יריב דודו

מנהל ביטוח עסקים גדולים
  • DuduY@berman-pel.co.il

חביב ברק שני

מנהלת תפעול
  • shanih@berman-pel.co.il

פרלמוטר רותי

מנהלת מחלקת ביטוח חיים
  • RutheP@berman-pel.co.il