הנהלה

פיני בן עבו

מנכ"ל

אבני מירב

סמנכ"לית ומנהלת מחלת ביטוח אלמנטרי .

יריב דודו

מנהל ביטוח עסקים גדולים

חביב ברק שני

מנהלת תפעול ואדמינסטרציה

פרלמוטר רותי

מנהלת מחלקת פנסיה בריאות ופיננסים

סוזי ממן

סוכנת ביטוח פנסיוני

רויטל סופר

מנהלת תיק לקוחות עסקיים

העמוד בבנייה