הנהלה

איציק פרי

מנכ"ל

אבני מירב

מנהלת מחלקת ביטוח אלמנטרי

יריב דודו

מנהל ביטוח עסקים גדולים

חביב ברק שני

מנהלת תפעול ואדמינסטרציה

פרלמוטר רותי

מנהלת מחלקת פנסיה בריאות ופיננסים

צחי לביא

סוכן ביטוח פנסיוני

סוזי ממן

סוכנת ביטוח פנסיוני

רויטל סופר

מנהלת תיק לקוחות עסקיים