ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

תאונות הן בלתי צפויות מטבען ועלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום. פוליסת תאונות אישיות מאפשרת לך ולמשפחתך להתכונן לבלתי צפוי, ולקבל סיוע כספי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה.

התוכנית מעניקה בחירה של חבילות הנבדלות ביניהן בסכומי הפיצוי, ומאפשרת על ידי כך התאמה אישית של הכיסוי והתשלום על פי צרכיך.

העמוד בבנייה