ביטוח שותפים ואנשי מפתח

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ביטוח שותפים

הקמת שותפות ללא מתן מענה לפתרונות עסקיים וכלכליים למקרה של מות אחד השותפים עלולה להוביל לאחד מהתרחישים הבאים:

על מנת לאפשר את קיומה של האלטרנטיבה הרביעית – המועדפת, מומלץ להגדיר את הנושא ולעגן אותו במסגרת הסכם שותפים.

מתן מענה הולם לעניין, הוא רכישה של ביטוח ריסק למקרה מוות ואו נכות מלאה וצמיתה עבור כל אחד מהשותפים שישקף את חלקו בשותפות, כך שבמקרה מוות ישולם הסכום ליורשי השותף הנפטר מבלי שהשותפות תתפרק או מבלי שהשותפים הנותרים יצטרכו לקבל את יורשי הנפטר כשותפים לניהול העסק.

ביטוח אנשי מפתח

כאשר חברה, עסק, מיזם או סטארט-אפ מוקמים בהתבסס על תרומתו או התמקצעותו הייחודית של איש אחד או מספר אנשים המחזיקים בידע או התמחות שהופכים אותם לחיוניים, לתפקודו ולהצלחתו הכלכלית של העסק, רכישת פוליסה ל"ביטוח אנשי מפתח" היא חיונית והכרחית למניעת נזק כלכלי במקרה של מוות, נכות או פגיעה בתפקוד של איש המפתח, שאם לא כן, רווחיותו ואף המשך קיומו של העסק עלולים להיות בסכנה.

מטרתו של ביטוח "אנשי מפתח", היא לשפות את המפעל או את העסק על הפסד רווחים או הפסד השקעות שנגרם במותו או בחוסר תפקודו של איש המפתח עד למציאת תחליף ו/או פתרון אחר ובכך להבטיח את המשכיותה ויצבותה של פעילות החברה.

 הפוליסה כוללת ביטוח חיים למקרים של מוות מכל סיבה, נכות מלאה וצמיתה ונרכשת ע"י העסק, כאשר הוא המותב.

העמוד בבנייה