ביטוח שבר מכני

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

מכונות עוזרות לנו לשמור על שיגרת חיינו. כיוון שכך שיבוש שלהן יצור לנו, כפרטים ,אי נוחות רבה ולבית העסק הוא עלול לגרור הפסדים כבדים.
זה יכול להיות מעלית שהושבתה ברב קומות, או בבית אבות, מערך ייצור שהושבת במפעל, מערכת ונטילציה שהתקלקלה "בחדר נקי" ,קלקול של מערכות מזוג ,מכונות ולוחות בקרה ושליטה ועוד.
ביטוח שבר מכני נותן מענה ביטוחי לנזקים פיזיים פתאומיים ולא צפויים, למערכות אלקטרומכניות..

כדאי לדעת

העמוד בבנייה