ביטוח שבר מכני

הגנה לרגעים הכי

מכונות עוזרות לנו לשמור על שיגרת חיינו. כיוון שכך שיבוש שלהן יצור לנו, כפרטים ,אי נוחות רבה ולבית העסק הוא עלול לגרור הפסדים כבדים.
זה יכול להיות מעלית שהושבתה ברב קומות, או בבית אבות, מערך ייצור שהושבת במפעל, מערכת ונטילציה שהתקלקלה "בחדר נקי" ,קלקול של מערכות מזוג ,מכונות ולוחות בקרה ושליטה ועוד.
ביטוח שבר מכני נותן מענה ביטוחי לנזקים פיזיים פתאומיים ולא צפויים, למערכות אלקטרומכניות..

כדאי לדעת

  • הביטוח לא מכסה סיכונים מבוטחים או שיכולים להיות מבוטחים בביטוח אש מורחב.
  • הביטוח מעריך את המכונות על פי שווי "כחדש". (ערך כינון)
  • במקרה של נזק, התשלומים יהיו בניקוי בלאי(שווי ממשי).
  • הביטוח הינו בהתאם לרשימת פרטי ציוד נקובים. אין חובה לבטח את כל הציוד.