ביטוח ציוד מכני הנדסי

הגנה לרגעים הכי

ביטוח זה מיועד בעיקר לעוסקים בעבודות בנייה ,הנדסה אזרחית ותשתית המפעילים ציוד כגון: טרקטורים זחליליים וגלגליים, משאבות בטון, מנופי צריח, מגרסות, מפזרות אספלט, שופכני עפר, מכבשים, מכשירי הרמה וכיו"ב.
מדובר בציוד אשר מעצם טבעו עובד בתנאי שטח ומאמץ קשים ומורכבים וככזה זקוק למענה הולם.
הפוליסה לביטוח צ.מ.ה נותנת מענה ביטוחי רחב, על בסיס כל הסיכונים, לנזקים פיזיים לא צפויים הנובעים מסיבה חיצונית, העלולים להיגרם לציוד.
סיכוני גניבה/פריצה/ונזק בזדון הם אופציונליים וניתן לוותר עליהם, אם רוצים לחסוך בפרמיה או שהסיכון נמוך יחסית כגון עבודה במחנות צה"ל וישובים שמורים המבטיחים שמירה על הציוד, אעפ"י שזה לגמרי לא מומלץ.
הכיסוי הבסיסי בביטוח הצ.מ.ה לא כולל סיכוני צד שלישי. אצל חלק מהמבטחים צריך לרכוש הכיסוי בפוליסה נפרדת.

כדאי לדעת

  • סכום הביטוח לצרכי ביטוח הינו ערך הכלי כחדש, אולם הפיצוי בנזק מוחלט הוא לפי השווי הממשי של הכלי.
  • הביטוחי בפני סיכוני פריצה/גניבה/וזדון כרוך בקיום אמצעים להקלת סיכון. ברוב הפוליסות שמירה מטעם חברת שמירה היא ברירת מחדל.
  • אצל רוב המבטחים יש פיצוי כלשהו להוצאות חילוץ וגרירה בעקבות נזק מכוסה. צריך לוודא שהסכומים מספיקים.