ביטוח ציוד אלקטרוני

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ציוד אלקטרוני נמצא בליבת הפעילות של חלק ניכר מבתי העסק. המשך פעילותו התקינה מבטיח את הפעילות הסדירה של העסק.
ביטוח הציוד האלקטרוני למעשה משלים את הכיסויים החסרים בביטוח אש מורחב. בשונה מביטוח האש מורחב ביטוח הציוד האלקטרוני הוא על בסיס כל הסיכונים והוא מכסה כל אובדן פיזי לא צפוי ,שאינו מוחרג, אשר יגרם לרכוש המבוטח.
פרט לנזקים לרכוש ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול שיחזור נתונים רגל ומורחב, הוצאות תפעול(לטובת שימוש במערכות חילופיות במקרה של נזק),ואובדן רווחים
.

העמוד בבנייה