ביטוח עבודות הקמה

הגנה לרגעים הכי

ביטוח עבודות הקמה מיועד למי שעוסק בהקמה של מערכות ייצור, מתקנים אלקרומכניים מכונות שונות, מערכות תקשורת וכיו"ב.
הכיסוי הביטוחי דומה לכיסוי בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,על 3 פרקיה.
ביטוח עבודות ההקמה נותן עם מענה לקלקולים מכניים ו/או חשמליים הנגרמים במהלך עבודות ההרצה של עבודות ההקמה.
ניתן להרחיב את הכיסוי שיחול גם על אובדן הכנסות עקב עיכוב במסירת העבודות עקב נזק מכוסה.