ביטוח עבודות הקמה

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ביטוח עבודות הקמה מיועד למי שעוסק בהקמה של מערכות ייצור, מתקנים אלקרומכניים מכונות שונות, מערכות תקשורת וכיו"ב.
הכיסוי הביטוחי דומה לכיסוי בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,על 3 פרקיה.
ביטוח עבודות ההקמה נותן עם מענה לקלקולים מכניים ו/או חשמליים הנגרמים במהלך עבודות ההרצה של עבודות ההקמה.
ניתן להרחיב את הכיסוי שיחול גם על אובדן הכנסות עקב עיכוב במסירת העבודות עקב נזק מכוסה.

העמוד בבנייה