ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי

העלייה המתמדת בתוחלת החיים בשילוב עם התקדמות מדע הרפואה, מגדילים את הסיכון להפוך לחולה סיעודי ולהישאר במצב זה תקופות זמן ארוכות.

האחריות העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות הנובעות ממצב סיעודי חלה על החולה הסיעודי ובני משפחתו. במקרים רבים נאלץ החולה הסיעודי לכלות את חסכונותיו או להוות מעמסה כלכלית על בני משפחתו. מעבר להתמודדות הלא פשוטה עם המצב, המשפחה עלולה למצוא את עצמה מתמודדת עם פגיעה חמורה ברמת ההכנסה.

הביטוח הסיעודי מקנה פיצוי חודשי המבטיח את המשך שגרת החיים של המשפחה ומסייע לחולה הסיעודי לקבל טיפול הולם.

העמוד בבנייה