ביטוח נאמנות

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

עובדים הם הערובה להצלחת העסק.
מטבע הדברים אנו מפקידים בידיהם את השליטה על נכסינו מתוך בטחון שהם ישתמשו בהם להצלחת ושגשוג העסק.
לצערנו, כמו בכל דבר יש מיעוט מזער שמשתמשים בהרשאות ובשליטה הניתנות להם לטובתם האישית.
ביטוח נאמנות נותן למעשה את המענה הביטוחי לאי יושר עובדים אשר גורם לעסק נזק כלכלי רב, גם זה אשר נעשה במנות קטנות לאורך זמן ומתגלה רק אחרי חודשים ושנים.

העמוד בבנייה