ביטוח משכנתא אונליין

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני סוגים של ביטוחים – ביטוח חיים, המגן הן על הלווים והן על הבנק, במקרה מות אחד הלווים, כשבמצב זה חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, ובכך יפחת הנטל הכלכלי על המשפחה האבלה. סוג נוסף של ביטוח משכנתא הוא ביטוח מבנה, המיועד למקרים של פגיעה בנכס ובשוויו, כשברוב המקרים הוא אינו כולל ביטוח תכולה והתשלום עליו נמוך יחסית.

ביטוח חיים למשכנתא מבטיח למעשה את החזר יתרת תשלומי ההלוואה, במקרה של מות הלווה, שאינו יכול, מן הסתם, להחזיר את כספי ההלוואה. במקרה זה הנכס נותר בידי יורשיו של הלווה. ביטוח חיים למשכנתא תקף לכספי ההלוואה בלבד, ואינו מהווה תחליף לביטוח חיים למקרה מוות, המספק כיסוי לבני המשפחה במקרה של אסון.
לצד ביטוח חיים למשכנתא, יש לרכוש גם ביטוח מבנה למשכנתא המכסה את עלות תשלומי המשכנתא הנותרים במקרה של נזק הנגרם לנכס ופוגע בערכו באופן משמעותי.

ביטוח מבנה למשכנתא מכסה נזקים שנגרמו למבנה הדירה או הבית, וכולל את כל חלקיו הקבועים של המבנה, וכאלה המחוברים אליו חיבור של קבע. הביטוח כולל:

הצטרפות אונליין


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

העמוד בבנייה