ביטוח מבנה משכנתא

הבנק מחייב וצריך לעשות. הרבה אנשים אינם מודעים לחשיבות ביטוח הדירה .

הבנק מחייב וצריך לעשות. הרבה אנשים אינם מודעים לחשיבות ביטוח הדירה .

הם רוכשים דירות במיטב כספם , לוקחים הלוואה לשנים רבות אך לא חושבים על אירוע בלתי צפוי שיכול לגרום לנזק כבד שיכרוך הוצאות כספיות כבדות מאוד .

הבנקים מחייבים בעת לקיחת הלוואת משכנתא לערוך ביטוח של הנכס , מבנה בלבד בנוסף לביטוח החיים -ריסק.

המלצתנו היא לבחון הצעות נוספות, ברוב המקרים מתגלה כי הצעת הבנק תואמת או יקרה יותר מהצעתנו אך הכיסוי הניתן באמצעותנו רחב יותר ונותן הגנה טובה יותר , לדוגמא כיסוי צד שלישי והתאמת סכומי הביטוח לנכס ולא רק להלוואת הבנק וכמובן כיסויים נוספים .

נציגינו יעמדו לרשותכם בעריכת הביטוח וברוב ובראשונה בעת מקרה הביטוח.

העמוד בבנייה