ביטוח לאופניים חשמליים

כי צריך לנהוג

פתרון ייחודי המעניק כיסוי רחב ביותר לאירוע תאונתי הנגרם תוך כדי שימוש באופניים חשמליים.

השימוש באופניים חשמליים צבר בשנים האחרונות תאוצה, ויחד איתו גדל מספר התאונות הנגרמות כתוצאה מנהיגה בהם, שכן לא תמיד רוכב האופניים מודע לכללי הנהיגה הנכונה והבטוחה לכן, השיקה מגדל לראשונה בישראל את פוליסת ביטוח האופניים החשמליים הרחב ביותר בישראל, המעניקה כיסוי לכל הסיכונים להם חשוף רוכב האופניים מדי יום.

הפוליסה מעניקה פתרון מקיף הכולל את הכיסויים הבאים:

  • כיסוי תאונות אישיות - כיסוי למוות או נכות לרוכב כתוצאה מתאונה דרכים עד סכום ביטוח של 250,000 ₪
  • כיסוי לנזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה או 2,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה.
  • כיסוי לנזק פיזי לאופניים חשמליים עד לסכום ביטוח של 20,000 ₪.

הכיסויים כאמור לעיל הינם בגין תאונה שאירעה תוך כדי שימוש באופניים בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.
הפוליסה מיועדת לכל  אדם מעל גיל 16 אשר רוכב באופניים חשמליים לצרכיו הפרטיים.