ביטוח כספים

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

כספים בצורתם הפיזית עדיין מהווים את המכשיר העיקרי שמניע את גלגלי המסחר, ומתוקף כך בחלק ניכר מבתי העסק הם מאוחסנים בו ומועברים ממנו ואליו.
העובדה שכספים לא מכוסים ,בין היתר, בביטוח האש מורחב/רכוש של בית העסק, חושפת את בית העסק לסיכון שעליו להיערך אליו.
הצורך בסוג כזה של ביטוח הופך עמוק יותר מאחר ומונח "כספים" בהגדרת הביטוח רחב מאוד וכולל, בין היתר, מזומנים, שטרות, תלושי שי, תלושי תשלום, שטרי חוב, ניירות סחירים, בולי תשלום ועוד.
ביטוח הכספים מכסה אובדן או נזק פיזי המבוטחים כתוצאה מאירוע לא צפוי, לא מוחרג(בכלל זה: אש, פריצה, שוד ועוד),בעת המצאם בכספת בית העסק או בקופה(בהתאם לתנאי הפוליסה) ובעת העברתם של אלה לצורכי העסק בשטח מדינת ישראל
מדובר בביטוח רחב ביותר שמכסה, עפ"י תנאי הביטוח, את הכספי בית העסק גם בעת המצאם בבתי המנהלים, זיוף המחאות ריקות ועוד.

העמוד בבנייה