ביטוח טרור/מלחמה

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

מדינת ישראל כידוע מוקפת אויבים וככזאת חשופה לסיכוני טרור ומלחמה.
אולם, דווקא סיכונים אלו לא מכוסים במסגרת הפוליסות של כלל ענפי הביטוח.
לכלל האזרחים יש אומנם ביטוח לסוג זה של נזקים במסגרת מס רכוש וקרן פיצויים. אולם מדובר בכיסוי צר ומצומצם המוגבל בסכומים, המכסה את הרכוש (תכולה בעיקר), רק בערכו הממשי, ללא כיסוי לדברי ערך, ובעיקר הוא לא מכסה סיכונים של אובדן רווחים/אובדן תוצאתי. מאליו ברור, כי העדרם של אלה עלול להוות מכשול עצום על השתקמות בית העסק.

הפוליסה לביטוח טרור נותנת מענה לסוג זה של סיכונים, מעל הכיסוי הניתן במסגרת מס הרכוש וקרן הפיצויים. מאחר ומדובר בביטוח רובד שני ,מעל שיפוי שמעניקה המדינה, הרי שמתאפשר למבוטח שלא לבטח את כל רכושו אלא רק את חלקו("נזק ראשון") באופן שעשוי להקטין במידה מסוימת את עלות הביטוח.

העמוד בבנייה