ביטוח חיים (ריסק)

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ביטוח חיים עם חיסכון מאפשר לשלב חיסכון לגיל פרישה, אותו ניתן להשקיע במגוון מסלולי השקעה, עם ביטוח לאובדן כושר עבודה ו/או עם ביטוח למקרה מוות.

חשוב לעשות ביטוח חיים כדי להגן כלכלית על יקירך.

חשוב לא פחות לבדוק את מידת התאמתו לצרכיהם כדי לוודא שישרת אותם בצורה הטובה ביותר אם יזדקקו לו. ביטוח חיים למקרה מוות יסייע לך ולמשפחתך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של מוות.

את סכום הביטוח יש לקבוע בהתאמה למספר בני המשפחה התלויים בהכנסתך, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם וסכום הכסף שאתה רוצה להבטיח להם.

העמוד בבנייה