ביטוח חבות מעבידים

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

בית העסק חב חובת זהירות כלפי עובדיו. בתור שכזה הוא חשוף לתביעות מצד העובדים במקרים שהוא מפר את החובה הזאת. במילים אחרות : מתרשל.
ביטוח חבות מעבידים מכסה את רשלנות המעביד בגין נזקי גוף בלבד שאירעו לעובדים עקב תאונה ו/או מחלה בעת היותם של העובדים בשרות ולמען המעביד, לרבות בדרך אל העבודה וממנה לבית העובד.
ביטוח חבות המעבידים מכסה את אותם ראשי נזק שאינם מכוסים או יכולים להיות מכוסים במסגרת הביטוח הלאומי .כגון כאב וסבל, החמרה של נכות קיימת 25% משכר העובד שלא משולם ע"י המל"ל וכיו"ב.
הביטוח יכול להיות מחושב לפי שכ"ע שנתי ברוטו המשולם לעובדים או לפי מספר עובדים, סוגי עיסוק וכיו"ב.

העמוד בבנייה