ביטוח אחריות מוצר

הגנה לרגעים הכי

ביטוח חבות המוצר מכסה את המבוטח מפני תביעות נזקי גוף ו/או רכוש של צדי ג' בגין מוצרים פגומים, אחרי שיצא מחזקתו/שליטתו של המבוטח.
מוצר לצורך העניין כולל בין היתר את רכיביו, הוראות שימוש שלו, אריזות ומיכלים של המוצר חומר פרסומי וכיו"ב.
בהתאם לכך, ביטוח חבות המוצר צריך לעניין את כל הגורמים שיש להם זיקה למוצר בהגדרתו הרחבה, לרבות יצרנים, יבואנים , יצואנים, מפיצים ,משווקים ומספקי המוצר למשתמש הסופי, לרבות בעת התקנה, הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר.

כדאי לדעת

  • הביטוח מכסה אך ורק אירועים שהתרחשו בתקופת הביטוח(כולל התקופה הרטרואקטיבית) והתביעה /הודעה בגינם הוגשה באותה תקופה.
  • הביטוח מוגבל לתחום השיפוט והטריטוריה של מדינת ישראל. ככל שיש פעילות בחו"ל הרי שצריך יהיה להרחיב את הכיסוי הביטוחי
  • במידת הצורך ניתן להרחיב את הכיסוי שיחול על מפיצי המוצרים(VENDORS).
  • הפוליסה מכסה רק אירועים שהתרחשו בתקופת הביטוח וגם התביעה/הודעה בגינם הוגשה בתקופת הביטוח