ביטוח אחריות מוצר

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

ביטוח חבות המוצר מכסה את המבוטח מפני תביעות נזקי גוף ו/או רכוש של צדי ג' בגין מוצרים פגומים, אחרי שיצא מחזקתו/שליטתו של המבוטח.
מוצר לצורך העניין כולל בין היתר את רכיביו, הוראות שימוש שלו, אריזות ומיכלים של המוצר חומר פרסומי וכיו"ב.
בהתאם לכך, ביטוח חבות המוצר צריך לעניין את כל הגורמים שיש להם זיקה למוצר בהגדרתו הרחבה, לרבות יצרנים, יבואנים , יצואנים, מפיצים ,משווקים ומספקי המוצר למשתמש הסופי, לרבות בעת התקנה, הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר.

כדאי לדעת

העמוד בבנייה