ביטוח אבדן רווחים

הגנה לרגעים הכי לא צפויים !

על פי רוב הנזק לעסק המבוטח במסגרת הפוליסה לביטוח אש מורחב לא מסתכם רק בנזקים ישירים, אלא הוא מלווה גם בנזקים נוספים ,עקיפים, אשר אינם מכוסים במסגרת ביטוח האש מורחב, ומקשים מאוד על השתקמות העסק ובמקרים מסוימים, אם אין ביטוח מתאים, עלולים להיות הגורם לסגירתו.
המענה הביטוחי לסוג זה של סיכונים מגולם בביטוח אובדן רווחים, הידוע גם בשמות ביטוחי נזק גרר או ביטוח אובדן תוצאתי.
תכלית הביטוח היא לכסות מחד את הקטנת הרווחים עקב השיבוש בפעולת העסק, כתוצאה מהנזק המכוסה בביטוח אש מורחב(לא כולל פריצה),ומאידך לכסות גם את אותן הוצאות שהעסק ממשיך להוציא למרות השבתתו המלאה או החלקית (שכ"ע, ארנונה, שכ"ד, שכ"ט רו"ח וייעוץ משפטי ועוד – כולם או חלקם).

סכום הביטוח בביטוח אובדן רווחים מבוסס על הרווח הגולמי השנתי של העסק והוא יכול להיות מחושב בכמה אופנים: מחזור פחות הוצאות משתנות או רווח נקי לפני מס+ הוצאות קבועות).

מאחר ותקופת ההשתקמות שונה בין עסק לעסק, בהתאם למורכבותו, הביטוח נערך לפי תקופות שיפוי בטווח שנעות בין 3-24 חודשים – עפ"י הצורך של בית העסק.
חוץ מהכיסוי הבסיסי הרחב של ביטוח אובדן הרווחים יש אפשרות להרחיב את הכיסוי שיחול בין היתר גם על פיצויים בגין הפרת חוזה, חובות פתוחים, מחקר ופיתוח ועוד.
מאחר ומדובר בביטוח מורכב ומתוחכם, התאמת הצורך של בית העסק לכיסוי הביטוחי , דורש מקצועיות ומומחיות רבה שיש לחברתנו.

העמוד בבנייה