אמנת שירות

אמנת שירות לקוחות

מנהלי ועובדי פלתורס ברמן סוכנות לביטוח מחויבים למתן שירות מקיף, מקצועי ואיכותי
לכל לקוחותינו לאורך זמן, על בסיס של אמון, הגינות, איתנות וכבוד הדדי

לקוחותינו

  • אנו ננהג בהגינות, כנות ויושר עם כל לקוחותינו
  • אנו מחויבים בהקשבה ללקוח וצרכיו, תוך קיום דיאלוג אדיב וסובלני
  • אנו נתמוך בלקוח בכל האירועים החשובים בחייו, תוך גילוי רגישות בהכוונה מקצועית למימוש זכויותיו
  • אנו מתחייבים לשמירה על כבוד לקוחותינו והגנה על פרטיות המידע שלהם, תוך שימוש בטכנולוגיה
  • תומכת ובשילוב נהלים קפדניים.

התמחויות

פלתורס ברמן מקיימת  קשרים הדוקים עם חברות ביטוח, קרנות פנסיה ובתי השקעות רבים, בתחומי הביטוח: כללי ופנסיוני.

נושא

פנית לקוח לקבלת מידע / הסבר / הכוונה

פנית לקוח קיים או לקוח לשעבר לקבלת אישור / מסמך הנמצא ברשות הסוכנות

פנית לקוח לקבלת אישור / מסמך הנמצא ברשות היצרנים

פנית לקוח להעברת בקשה לביצוע פעולה/ שינויים במוצר הביטוח

פנית לקוח לקביעת פגישה או שיחה עם סוכן ביטוח

פנית לקוח בעניין תביעת ביטוח

ייזום פניית שירות לבחינת שינויים במצבו של הלקוח

זמני מענה

2 ימי עסקים

3 ימי עסקים*

7 ימי עסקים*

7 ימי עסקים*

7 ימי עסקים*

2 ימי עסקים*

7 ימי עסקים*

הערות

מתן מענה ענייני ראשוני בגין פניה מסודרת אשר התקבלה במשרדנו בכתב – במייל / פקס/ דואר או בפניה טלפונית לנציג שירות במשרדנו הכוללת מענה אנושי

בעל הרישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותו עפ"י דין ממועד דרישת הלקוח.

בהתאם לתגובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין

בהתאם לתגובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין

תתואם פגישה במשרדי החברה או שיחה טלפונית עם סוכן ביטוח, בשעות הפעילות

מתן מידע אודות זכויות הביטוח של הפונה, דרכי הפעולה העומדים בפניו, ולאחר מכן המשך מעקב אחר תגובת היצרנים

הובא לידיעת הסוכן על שינוי במצבו של הלקוח תתבצע פנייה שירות לבחינת התאמת  המוצר הפנסיוני לצרכי הלקוח נוכח השינויים.

נושא / זמני מענה / הערות

פנית לקוח לקבלת מידע / הסבר / הכוונה

2 ימי עסקים

מתן מענה ענייני ראשוני בגין פניה מסודרת אשר התקבלה במשרדנו בכתב – במייל / פקס/ דואר או בפניה טלפונית לנציג שירות במשרדנו הכוללת מענה אנושי

פנית לקוח קיים או לקוח לשעבר לקבלת אישור / מסמך הנמצא ברשות הסוכנות

3 ימי עסקים*

בעל הרישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותו עפ"י דין ממועד דרישת הלקוח.

פנית לקוח לקבלת אישור / מסמך הנמצא ברשות היצרנים

7 ימי עסקים*

בהתאם לתגובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין

פנית לקוח להעברת בקשה לביצוע פעולה/ שינויים במוצר הביטוח

7 ימי עסקים*

בהתאם לתגובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין

פנית לקוח לקביעת פגישה או שיחה עם סוכן ביטוח

7 ימי עסקים*

תתואם פגישה במשרדי החברה או שיחה טלפונית עם סוכן ביטוח, בשעות הפעילות

פנית לקוח בעניין תביעת ביטוח

2 ימי עסקים*

מתן מידע אודות זכויות הביטוח של הפונה, דרכי הפעולה העומדים בפניו, ולאחר מכן המשך מעקב אחר תגובת היצרנים

ייזום פניית שירות לבחינת שינויים במצבו של הלקוח

7 ימי עסקים*

הובא לידיעת הסוכן על שינוי במצבו של הלקוח תתבצע פנייה שירות לבחינת התאמת  המוצר הפנסיוני לצרכי הלקוח נוכח השינויים.

הערות

* הסעיפים שחל בהם שינוי בזמני המענה / לא היו קיימים בחוזר המקורי מ-01/2014.
** ככל שמדובר בנסיבות מיוחדות ייתכנו סטיות מזמני המענה המפורטים לעיל.
***הסוכנות עשויה לגבות מעת לעת תשלומים ו/או החזרי הוצאות בגין שירותים שונים וזאת כפי שיסוכם בין הצדדים מראש.
ובכפוף לסעיף 19 א (א) (1) לחוק הייעוץ הפנסיוני .

דרכי התקשרות - אנו עומדים לשירות לקוחותינו בדרכי ההתקשרות הבאים :

באתר האינטרנט של הסוכנות
בכתובת:
www.berman-pel.co.il

פייסבוק
פלתורס ברמן סוכנות לביטוח

באמצעות דואר אלקטרוני 
בכתובת:
berman@berman-pel.co.il

טלפון
02-5006000

כתובת במשרד
רח' בן יהודה 34, מגדלי העיר, קומה 9 ת.ד. 37048, ירושלים 9137001

פקס
02-5006005

משרדנו פתוחים בשעות הפעילות
בימים א' – ה'  בשעות: 8:00-16:00
בערבי חג 8:00-12:00
ובחול המועד 08:00-13:00

העמוד בבנייה